Organizacja wobec niepewności i chaosu. Praca ze scenariuszami przyszłości

Zakłócenia rytmów pracy i codzienności mogą stać się nową normą naszego świata. Zerwanie, chaos, nieciągłość przestają być wyjątkiem, przekształcają się w zasadę.

Warsztat pomoże uczestnikom nabyć umiejętność wykorzystywania scenariuszy przyszłości jako narzędzia planowania, adaptacji, projektowania innowacji społecznych i tworzenia „rezylientnych” organizacji. 

Oznacza to zdolność do pracy z niepewnością, dostrzegania trendów i ich symptomów, umiejętność sprawczego i twórczego projektowania przyszłości.

Czego się nauczysz?

Podczas warsztatu zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

  • Jak możemy świadomie planować działania w świecie zmienności, niepewności, permanentnego kryzysu (który stał się normą)?
  • Tworzenie stabilnych, długoterminowych, konsekwentnych planów działań vs elastyczność w adaptowaniu do wciąż zmieniających się warunków? 
  • W jaki sposób możemy uczyć się dostrzegania trendów i sprawczego odpowiadania na nie? 

Stworzymy kilka wariantów scenariuszy przyszłości i zastanowimy się, w jaki sposób można w nich ująć lokalne wyzwania społeczne, ekologiczne, organizacyjne i technologiczne (case studies). 

Czym są scenariusze przyszłości?

  1. Są narzędziem tworzenia mądrych i zrównoważonych innowacji, które będą służyły człowiekowi w długim terminie i długo generowały wartość dla organizacji. 
  2. Są eksploracją możliwych przyszłości, żebyśmy w sposób sprawczy mogli podjąć decyzję, jakiej przyszłości chcemy, a jakiej nie chcemy. 
  3. Są narzędziem pracy rozwojowej, sposobem poszukiwania inspiracji do pracy nad nowymi kompetencjami, umiejętnościami, wartościami oraz komunikacją. 

Scenariusze nie służą dokładnemu przewidywaniu przyszłości. Służą rozwijaniu wyobraźni, intuicji, osób i organizacji.

Do udziału w warsztacie zapraszamy do 10 uczestniczek i uczestników. 

Jacy prowadzący?

Bartosz Frąckowiak, Marta Michalak