Marta Michalak

Marta ma doświadczenie w projektowaniu i koordynowaniu procesów o dużej dynamice i zmienności, prowadzeniu działań na styku różnych kultur organizacyjnych, budowaniu interdyscyplinarnych zespołów projektowych. Jest z wykształcenia antropolożką kultury i teatrolożką. Interesuje ją działanie na pograniczu sztuki i zmiany społecznej.

Pracowała w obszarze programowania i organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego SPOTKANIA w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Współpracowała z Agatą Siwiak i Grzegorzem Niziołkiem przy realizacji dwóch edycji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, była ekspertką w grupie doradczej przy Gabinecie Politycznym w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współtworzyła ramy programowe dla projektów Departamentu Tańca Instytutu Muzyki i Tańca (w tym programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy, opracowanego na podstawie badania potrzeb tej grupy zawodowej i uwzględniającego specyfikę jej otoczenia prawno-organizacyjnego). Od 2018 do 2022 roku była kierowniczką produkcji Biennale Warszawa. Obecnie pracuje w Warszawskim Obserwatorium Kultury.

Pływa i snurkuje wszędzie gdzie się da i tak często jak się da.