Job crafting – warsztaty dla nowoczesnych organizacji

Job crafting to metodologia dająca pracownikom wiedzę i narzędzia, pozwalające im własnoręcznie dostosować stanowisko pracy do własnej unikalnej mieszanki umiejętności, mocnych stron i wartości. Uczy sprawczości, brania odpowiedzialności i oddolnej inicjatywy.

Co zyskują pracownik i pracodawca

Pracownik działając w zgodzie z naturalnymi talentami, doświadczając optymalnie dostosowanych do jego umiejętności wyzwań, łatwiej wpada w stan flow i częściej czuje zadowolenie z pracy. Job crafting zapewnia też wzrost poczucia sensu w pracy i lepsze relacje z zespołem.

Pracodawca, który zdecyduje się na zaszczepienie w swojej organizacji idei craftowania pracy, zyskuje zaangażowanych i trwale, bo wewnętrznie, zmotywowanych pracowników. Job crafting kładzie nacisk na relacje i odpowiedzialność, dlatego prawidłowo zaimplementowany owocuje głębszą integracją zespołu. Efektami warsztatów są również wzrost kreatywności i ponadprzeciętne wyniki – ludzie, którzy widzą sens swoich działań, pracują chętniej i dają z siebie więcej.

Przeczytaj Job Crafting. Pierwszy krok do pracy przyszłości, w którym dokładniej opisujemy metodę job craftingu.

Jak to robimy

Pracujemy kilkuetapowo:

  • Przy pomocy badania doceniającego diagnozujemy specyficzne potrzeby organizacji
  • Projektujemy działania jak najadekwatniej odpowiadające na te potrzeby – może to być jednorazowe spotkanie albo cykl warsztatów
  • Przeprowadzamy zaplanowane warsztaty, w trakcie których wypracowujemy indywidualne plany działania dla wszystkich uczestników
  • Możemy też przeprowadzić spotkanie follow up, w trakcie którego wspólnie przyjrzymy się efektom implementacji i zadbamy o to, żeby zmiana była trwała
  • Dodatkową opcją jest raport, podsumowujący efekty współpracy

Dlaczego my

Warsztaty prowadzą: Olga Kołdej i Bartek Frąckowiak.

Bartek i Olga od wielu lat zajmują się projektowaniem i tworzeniem. Olga – jako architektka – budynków, przestrzeni i obiektów, w których dobrze się żyje ludziom. Bartek – jako dramaturg i reżyser – sytuacji społecznych i relacji. Oboje mają doświadczenie pracy w różnego rodzaju organizacjach. Olga w międzynarodowej korporacji z branży retail, Bartek w instytucjach publicznych, których programy i modele organizacyjne projektował często od podstaw. W ich pracy ważne było połączenie wyobraźni, sprawczości, kreatywności i rzemiosła. Te kompetencje przenoszą teraz na obszar job craftingu. Pozwalają im one pomagać innym w tworzeniu, modelowaniu, przekształcaniu, „rzeźbieniu” i wyobrażaniu sobie lepszej, bardziej satysfakcjonującej, pełnej sensu pracy. Oboje ukończyli Szkołę Trenerów Akademii TROP