Kategorie
scenariusze przyszłości technologia i społeczeństwo

Infrastruktura, algorytmy, przyszłość

Fragment tekstu kuratorskiego Bartosza Frąckowiaka towarzyszącego wystawie “Seeing Stones and Spaces Beyond the Valley / Widzące kamienie i przestrzenie poza Doliną”. Wystawa stanowi część Biennale Warszawa 2022 poświęcona jest relacjom pomiędzy technologiami i władzą oraz alternatywom technologicznym spoza Doliny Krzemowej. Cały tekst dostępny tutaj. Wojna w Ukrainie rzuciła nowe światło na relacje pomiędzy technologią, infrastrukturą i geopolityką. Podejmowane […]

Kategorie
job crafting kompetencje przyszłości praca przyszłości zawodowi marzyciele

Job Crafting. Pierwszy krok do pracy przyszłości

Jedną z najważniejszych umiejętności, pozwalających organizacjom kwitnąć w zmieniającym się dynamicznie świecie, jest elastyczność, zdolność do szybkiej adaptacji. Jednak w organizacjach budowanych w oparciu o szczegółowo zdefiniowane role i tradycyjne modele zarządzania, wprowadzeniekultury nauki w działaniu bywa procesem długotrwałym, a oddalenie rezultatów w czasie może być demotywujące. Warto wówczas rozważyć serię mniejszych, punktowych interwencji, które […]

Kategorie
kompetencje międzykulturowe kompetencje przyszłości technologia i społeczeństwo

Kompetencje międzykulturowe. Kompetencje przyszłości #2

Rozumienie osób pochodzących z innych kultur stanie się kluczową kompetencją przyszłości. Nie chodzi tu jednak o zdolność wyłącznie intelektualną, ale przede wszystkim o umiejętność empatycznej komunikacji, współpracy oraz współtworzenia społeczności i organizacji.  Mieszane kultury spotykają mieszane kultury Kompetencje międzykulturowe staną się czymś więcej niż tylko wiedzą na temat typów przywództwa, biznesowej etykiety, gestów czy ekspresji, […]

Kategorie
kompetencje przyszłości projektowanie przyszłości scenariusze przyszłości zrównoważone innowacje

Projektowanie przyszłości. Kompetencje przyszłości #1

Najważniejszą kompetencją przyszłości może okazać się świadome i sprawcze kształtowanie przyszłości. Jeśli nie chcemy obudzić się w świecie, w którym czujemy się obco, którego nie chcemy, nie akceptujemy i nie rozumiemy, warto już dzisiaj nauczyć się metod systemowego i interdyscyplinarnego tworzenia, analizowania i interpretowania możliwych scenariuszy przyszłości. I odzyskać przyszłość: dla nas samych i dla naszych organizacji.  […]