Dyplom ukończenia Szkoły Trenerów Akademii TROP – Olga Kołdej