Bartek Frąckowiak

Bartek od zawsze lubił pracować i eksperymentować na pograniczu dyscyplin. Interesuje go praca ze scenariuszami przyszłości w organizacjach, procesy projektowania mądrych i zrównoważonych innowacji społecznych i technologicznych, transformacje kultur organizacyjnych, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Ukończył międzywydziałowe i międzyuczelniane studia humanistyczne oraz Szkołę Trenerów Akademii TROP.

Przez kilkanaście lat pracował jako dramaturg (inspirując i ułatwiając procesy twórcze) i reżyser w zawodowych teatrach od Trójmiasta, przez Wrocław, Bydgoszcz, do Wałbrzycha. W latach 2014-2017 był zastępcą dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy, współautorem programu artystycznego i organizacyjnego instytucji, odpowiedzialnym za współtworzenie nowej międzynarodowej koncepcji Festiwalu Prapremier, współpracę międzynarodową i komunikację.

Wraz z zespołem współtworzy Biennale Warszawa, interdyscyplinarną instytucję kultury m.st. Warszawy, która łączy działania artystyczne, badawcze i społeczne. Od 2017 roku jest zastępcą dyrektora tej instytucji i jednym z jej kuratorów. W 2019 roku współkuratorował pierwszą edycję Biennale Warszawa, zrealizowaną pod hasłem „Let’s Organize Our Future!” i poświęconą projektowaniu przyszłości w obszarze organizacyjnym oraz sztuce organizacyjnej. Współprowadził program rezydencyjny „Designing Futures” dla grupy kuratorów z krajów MENA i Europy Środkowo-Wschodniej, stworzony we współpracy Biennale Warszawa i Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W School of Ideas SWPS współprowadzi kurs poświęcony relacjom między technologią a społeczeństwem oraz studio projektowania przyszłości. Ceni krytyczne myślenie, interdyscyplinarność, dynamiczne procesy grupowe, współpracę międzykulturową, pracę z konfliktem.

Jeździ na rowerze po górach i wspina się na skały, naturalne i sztuczne.

Dyplom ukończenia Szkoły Trenerów Akademii TROP