Kategorie
job crafting kompetencje przyszłości praca przyszłości zawodowi marzyciele

Job Crafting. Pierwszy krok do pracy przyszłości

Jedną z najważniejszych umiejętności, pozwalających organizacjom kwitnąć w zmieniającym się dynamicznie świecie, jest elastyczność, zdolność do szybkiej adaptacji. Jednak w organizacjach budowanych w oparciu o szczegółowo zdefiniowane role i tradycyjne modele zarządzania, wprowadzeniekultury nauki w działaniu bywa procesem długotrwałym, a oddalenie rezultatów w czasie może być demotywujące. Warto wówczas rozważyć serię mniejszych, punktowych interwencji, które […]